Spausdinti

Leonas Kuokštys (1920 - ?)

Tokiu būdu L. Kuokštys ir K. Veitas agitavo Klauseikių ir gretimų kaimų žmones pirmaisiais sovietinės okupacijos metais, 1940-1941 m.
Tokiu būdu L. Kuokštys ir K. Veitas agitavo Klauseikių ir gretimų kaimų žmones pirmaisiais sovietinės okupacijos metais, 1940-1941 m.
Klauseikiškis Leonas Kuokštis, gimęs 1920 metų vėlyvą rudenį, jaunystėje aktyviai domėjosi politika bei tuo metu okupuotos Lietuvos valstybės likimu. Dėl to sumokėjo ne tik savo, bet ir savo draugo Kazio Veitos, gyvenusio gretimais esančiame Gėsalų kaime, gyvybėmis....

Kiek teko įsitikinti, žinios apie Leono Kuokščio likimą buvo labiausiai apgaubtos mitais ir pasakojimais. Anot kai kurių pasakojimų, kažkurioj gegužinėj jam uždainavus dainas apie laisvą Lietuvą buvo suimtas ir nukankintas myriop. Pasak kitų šaltinių, buvo sušaudytas Rainiuose (1941 m. Telšių rajono Rainių miestelyje buvo žiauriai nukankinti 73 intelektualai, arba anot komunistų – „liaudies priešai“), kiti pasakojo, kad lygtais Šiaulių kalėjime jam buvo išpjautas liežuvis ir nužudytas, dar kiti šaltiniai spėjo, jog buvo įkalintas ir galop nužudytas Pravieniškėse

(1941 m. birželio 26 d. įvykdyta kalinių naikinimo akcija Pravieniškių lageryje. Nuo kitų žudynių ji skyrėsi ne tik masiškumu, bet ir tuo, kad buvo Raudonosios Armijos kareiviai nužudė visus be išimties Pravieniškių lagerio kalinius ir netgi jų prižiūrėtojus su šeimomis ir vaikais).

Tikra tiesa išaiškėjo viso labo prieš porą metų, kuomet kreipusis į Lietuvos Ypatingąjį archyvą buvo gauta Leono Kuokščio NKVD (dabar – KGB) byla Nr. 37585/3.

Leonas Kuokštys pačiame jėgų žydėjime, prieš patenkant į okupantų saugumo rankas...
Leonas Kuokštys pačiame jėgų žydėjime, prieš patenkant į okupantų saugumo rankas...
Bet pradėkim nuo pradžių. Leonas Kuokštys gimė 1920 m. lapkričio 16 dieną. Įdomu pastebėti kad jeigu dokumentams nemeluojant, gimė lygiai 9 mėnesiai ir 6 šešios dienos po tėvelių Leono ir Adolfinos santuokos užregistravimo bažnyčioje...

Buvo pirmas vaikas šeimoje. Baigė 4 skyrius pradžios mokykloje. Vėliau padėjo tėvams ūkyje. Šeimos sukurti nespėjo. Leonas buvo suimtas 1941 metų sausio 18-tą dieną, anot bylos įrašo dėl to, kad „... veikė prieš dabartinę santvarką. Kurstė gyventojus kad neitų balsuoti. Pagamino antisovietinio turinio plakatų ir su savo draugais juos išplatino savo apylinkėje.“

Šioj vietoj vertėtų šiek tiek žvilgterti plačiau į tuo metu šalyje vykusius istorinius įvykius: kaip žinia, 1940 metais Lietuvą okupavus komunistinei Rusijai, buvo rengiami surežisuoti rinkimai, kuriuose buvo galima balsuoti tik už vieną kandidatą, paskirtą komunistų partijos. Tačiau keistokai atrodo tai, kad rinkimai vyko 1940 metų liepos 14-15 dienomis, o Leonas suimtas už antirinkiminę agitaciją praėjus beveik pusmečiui. Tad automatiškai kyla klausimas, ar iš tiesų tik tie plakatai kalti dėl jo suėmimo....

Leono kūma Juozas Kuokštys (1892-1968), yra pasakojęs savo anūkui Juozui Kuokščiui (gim. 1954) apie tai, kaip bandydavo savo krikštasūnį perspėti, kad neužsiimtų tokiais reikalais. Tačiau Leonas į tai atsakydavo „dabar kita santvarka, jums nieko nesuprast“ ar panašiai...

Grįžtant prie Leono istorijos, tardymo metu į klausimą kiek antisovietinių plakatų atvežei Kaziui Veitai ir kokio turinio, Leonas atsako: „ Veitai Kaziui atvežiau 2 plakatus su šūkiais „Tautiečiai, neikime balsuoti, išbalsuosime badą“, ant abiejų plakatų buvo vienodi užrašai. Plakatus įdeviau Veitai, jis permetė akimis, aš sakiau jie dėliai iškabinimo. Mes su Veitu Kaziu anksčiau kalbėdavome, ir jis nebūdavo patenkintas esama santvarka...“

Leonas Kuokštys įkalinimo įstaigoje, 1941 m.
Leonas Kuokštys įkalinimo įstaigoje, 1941 m.

Kodėl Leonas nusprendė dalintis savo idėjomis būtent su Veitu Kaziu? Tardymo metu jis tai paaiškina: „Su Veitu kalbėdavom apie politiką, kad dabar viskas pabrango ir Veitos nebijojau kalbėti todėl kad jo tėvas buvo areštuotas ir jis visuomet man pritardavo.... Jis visuomet kalbėdavo, kad dabar blogi laikai, o be to jo tėvas areštuotas už šaudymą komunistų todėl ir Veitos Kazio nebijojau“

Po beveik dvi savaites trukusių tardymų Mažeikių NKVD skyriuje, Leonui pareiškiamas kaltinimas (kalba netaisyta):

„Pasikeitus Lietuvoje santvarkai Kuokštys pradėjo organizuotis ir organizuotai veikti prieš dabartinę santvarką. Kurstė gyventojus, kad neitų balsuoti. Pagamino anti sovietinio turinio plakatų ir juos platino savo apylinkėje, o be to nuvežė plakatus „Tautieti neiki balsuoti“ pas pil. Veitą Kazį ir liepė išklijuoti tuos plakatus. Kuokštys dalivavo nelegaliame susirinkime kuris buvo nukriptas prieš dabartinę santvarką ir kitus ragino, kad eitų į susirinkimą. Agitavo piliečius, kad tikroji valdžia yra Vokietijoje ir ji grįš jeigu tik visi lietuviai busią susipratę, tai dar galėsime atgauti senąją valdžią.“

Likimo draugas Kazys Veitas mirė Gorkio kalėjime 1942 m.
Likimo draugas Kazys Veitas mirė Gorkio kalėjime 1942 m.
Remiantis tuo, Leonas apkaltinamas baudžiamojo straipsnio 58-10-11 straipsniu ir įkalinamas Šiaulių kalėjime kartu su savo draugu Kaziu Veita. Tačiau prasidėjus karui ir rusams pradėjus atsitraukti, kaliniai iš Šiaulių kalėjimo evakuojami į Rusiją, Gorkij miestą (dabartinis Nižnyj Novgorod).

Kazys Veitas kalėjime mirė nuo plaučių uždegimo 1942 m. kovo 10 dieną, o Leonas tų pačių metų birželio 4 dieną nuteisiamas karinio tribunolo 8 metams lagerio darbams. 1942 m. rugpjūčio 26 dieną ištremiamas Sibiran, į Tagilagą, Sverdlovsko sritin.

Tačiau štai čia Leono Kuokščio pėdsakai dingsta. Reikia tikėtis kad kol kas, nes planuojama ieškoti tolimesnių Leono pėdsakų Rusijos archyvuose.

 

Plačiau susipažinti su bylos dokumentais galima nuotraukų galerijoje

 

Komentarai  

 
0 #1 Administratorius 2013-10-29 19:35
Jeigu Kazio Veitos giminaičiai pageidautų, galėčiau jums perduoti visos šios bylos popierinę kopiją. Tokiu atveju, atsiųskite savo adresą.
Pranešk apie netinkamą komentarą
 

Paieška