Spausdinti

Kryžiai buvo statomi ne tik kaimo kapinaitėse, senkapiuose, bet ir ne vienoje sodyboje, pakelėje į jas.

Kaimas retėti, nykti pradėjo pokario metais, vykdant trėmimus ir kolektyvizaciją, vėliau - industrializuojant Lietuvą. Šis procesas buvo spartinamas, melioruojant užpelkėjusius kaimo laukus, nukeliant sodybas iš vienkiemių į kolūkines gyvenvietes. Sovietinė okupacinė valdžia įvairiomis subtiliomis priemonėmis stengėsi šalinti krikščionybės simbolius kryžius, neleido naujų statyti. Tačiau žmonės jų neišsižadėjo – juos saugojo, globojo.

Vienas iš būdų išsaugoti šiuos kryžius, ar bent atminimą apie juos, yra užrašant jų istorijas ant popieriaus.

Štai šį kraštotyros darbą „Jedžiotų kaimo kryžiai“ 2007 m. sumanė, organizavo, informaciją teikė ir materialiai rėmė Vaclovas Mitkus, gimęs 1942 m. Jedžiotų kaime, ten ir gyvenantis. Paveikslavo, tekstą suguldė, maketavo Juozas Vyšniauskas, gimęs 1944 m. Klauseikių kaime, gyvenantis Skuode. Įrišti keturi egzemplioriai: du V. Mitkui, vienas Skuodo muziejui, vienas J. Vyšniauskui, na o su elektroniniu variantu galite susipažinti čia...

Spausdinti

Skaityti daugiau...Jedžiotų senovės gyvenvietė1996 metais Skuodo rajone prieš tiesiant naftotiekį Būtingė – Mažeikiai, buvo atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai būsimo naftotiekio trasoj. Tyrinėjimai buvo atlikti fiksuojant žemės atodangas, apklausiant vietos gyventojus, patikrinant archyvuose bei ankstesnėje literatūroje surinktas žinias. Tokiu būdu užfiksuoti visi kultūrinę vertę turintys objektai: archeologijos vertybės, įskaitant ir sakralinius mitologijos objektus, istorijos bei gamtos vertybės.

Ekspedicijos metu aptikta nemažai iki šiol nežinotų arba pamirštų archeologijos objektų, tame tarpe ir Jedžiotų neįtvirtinta gyvenvietė, esanti šiandieniniame Jedžiotų kaime.

Lietuvos kultūros vertybių registre Jedžiotų, Klauseikių senovės gyvenvietė užregistruota 1992 m. spalio 29 dieną.

Spausdinti

Skaityti daugiau...Klauseikių sakraliniai paminklaiKlauseikių kaimo kapinės, kartais pavadinamos senkapiais, markapiais. Tais metais, kai jau pradėjau plačiau matyti ir suvokti supantį pasaulį, kaimo kapinėse pastebėjau apie tris sukrypusius, griūvančius kryžius.

Vieno kryžiaus statmuo be nukritusios kryžmos skersinio išbuvo ilgiausiai. Išmokęs skaityti ir pažinti skaičius, jo ornamentuotame liemenyje pastebėjau įrėžimus: „1933 J. Vėšniauskio....... Statitas“. Po poros dešimtmečių nebeliko ir šio kryžiaus liemens su visu užrašu.

Sekdamas senelio Juozo pėdomis 1989 metais Klauseikių kapinaitėse pastačiau iš ąžuolo išdrožtą Rūpintojėlį (žiūrėti nuotrauką). Jam virš galvos uždėjau šiferinį stogelį, kad jis kuo ilgiau rūpintųsi šiuo kaimu, jo gyventojais.

Priešingoje kelio į Jedžiotus pusėje, tik kiek arčiau nei kapinės, iki 1957 metų stovėjo stogastulpis su Dzidoriaus (Izidoriaus) statulėle. Žemdirbių globėjas Šv. Izidorius su sėtuve ir šalia stovinčiais jaučiais dieną naktį žvelgė į kaimo laukus. Šį stogastulpį su Dzidoriumi toje pat vietoje 1933 metais atstatė Kazimieras Bernotas (Algirdo tėvas), pašventino Truikinų parapijos klebonas Stanislovas Jocas.

Spausdinti

Skaityti daugiau...Klauseikių senovės gyvenvietė1996 metais Skuodo rajone atliekant žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus būsimoj naftotiekio Būtingė – Mažeikiai trasoj, buvo aptikta Klauseikių neįtvirtinta gyvenvietė, kuri yra tuose pačiuose šiandieniniuose Klauseikiuose, 1,5 km į pietvakarius nuo kelių Skuodas - Mažeikiai ir Jedžiotai - Klauseikiai sankryžos.

Klauseikių senovės gyvenvietė užregistruota Lietuvos kultūros vertybių registre 2005 metų balandžio 18 dieną. Unikalus objekto numeris: 30299. Statusas: valstybės saugomas. Teritorijos plotas: 2,71 ha.

Paieška