Spausdinti

Benediktino kryžius prie Kukio sodybos

Ne vienas dar mena prie Kaukolikų – Klauseikių kelio, ties Kukio sodyba, stovėjusį aukštą (7 m), puošnų kaimo kryžių. Jis buvo vadinamas Benediktino kryžiumi, nes turėjo dvi kryžmas. Gal toks kryžius ženklino katalikų vienuolių ordiną, įkurtą apie 530 m. Italijoje. Kuo jis siejosi su kaimu? Gal tuo, kad buvo neįprastesnis, puošnesnis.

Vienais duomenimis jis buvo perstatytas 1927 m., kitais - 1929 m. Viso kaimo gyventojai dėjo lėšas. Už jas samdė tris kryždirbius. Kukys Kazimieras yra sakęs, kad kryžių tais metais padirbinęs Domas Malakauskas ir jo sūnus Vincas iš Kriaunų kaimo. Ąžuolą tam reikalui davęs jedžiotiškio Jono Paulausko brolis Juozas, valdęs žmonos ūkį ir žemę su mišku Šulpetrių kaime. Tokia buvusi jo dovana gimtajam kaimui.

Ąžuolo iš pirmo bandymo parsigabenti nepavyko – neatlaikė vežimo ratai. Į mišką atvykę meistrai nereikalingą kryžiui medienos sluoksnį nutašė. Tik tada jis buvo be didesnio vargo pargabentas į Kukio kiemą. Iš antrojo ąžuolo, kurį davė Kukys, pjovė blankas kryžiaus puošybai. Ne tik abiejų kryžmų, bet ir jas laikančios vertikalės šonai nuo pat apačios iki viršaus buvo aptaisyti ažūriniu ornamentu. Naujai atstatytą kaimo kryžių, kad būtų tvirčiau ir gražiau apliejo betoniniu pamatu, kuris sutrumpino jo stovėjimo laiką. Nors 1961 m. melioratoriai kasdami iš Prapultų kanalą ir aplenkė benediktino kryžių, 1967 audros metu jis nuvirto. Buvo sukūrentas.


Šaltinis:

Juozas Vyšniauskas, Kraštotyros darbas „Jedžiotų kaimo kryžiai“, 2007 m

Panaudota literatūra:

Kanarskas J. Jedžiotai // Mūsų žodis.- 1993 01 16. Nr. 4; 01 20. Nr.5.

Vyšniauskas J. Knežė // Mūsų žodis - 1992 11 04. Nr. 86.

Lietuvos TSR Skuodo rajono gamtos, istorijos ir kultūros paminklų katalogas. II leidimas. – V., 1984.

Kraštotyros darbą „Jedžiotų kaimo kryžiai“ 2007 m. sumanė, organizavo, informaciją teikė ir materialiai rėmė Vaclovas Mitkus, gimęs 1942 m. Jedžiotų kaime, ten ir gyvenantis. Paveikslavo, tekstą suguldė, maketavo Juozas Vyšniauskas, gimęs 1944 m. Klauseikių kaime, gyvenantis Skuode. Įrišti keturi egzemplioriai: du V. Mitkui, vienas Skuodo muziejui, vienas J. Vyšniauskui.

Paieška