Spausdinti

Juozo ir Adelės Noreikų sodyboje

Adelės ir Juozo Noreikų sodyboje 1990 m.
Adelės ir Juozo Noreikų sodyboje 1990 m.
Ūkininkų Juozo ir Adelės Noreikų šeimą okupacinė sovietų valdžia ištrėmė į Sibirą. Po dešimties metų jie laimingai grįžo. Neprieštarauta, kad jie vėl kurtusi sodyboje, iš kurios buvo okupantų išdanginti. Gausiai apgyventoje rytinėje kaimo dalyje galiausiai jie liko vieninteliai gyventojai. Vieni papildė miestiečių gretas, kiti persikėlė į kolūkines gyvenvietes. Jie liko.

1990-aisiais, paskelbus, kad atstatoma Lietuvos nepriklausomybė, Noreikos prarastoje ir atgautoje sodyboje pastatė kryžių iš ąžuolo (5-6 m aukščio). Pastatė ant betoninio pamato, pritvirtino prie įbetonuotų metalinių strypų. Kryžiaus priekyje iškalė šiuos žodžius:

DĖKOJAME DIEVUI UŽ LAIMINGĄ SUGRĮŽIMĄ IŠ SIBIRO TREMTIES 1948 05 22 – 1958 02.

Užrašas ant kryžiaus: DĖKOJAME DIEVUI UŽ LAIMINGĄ SUGRĮŽIMĄ IŠ SIBIRO TREMTIES 1948 05 22 – 1958 02.
Užrašas ant kryžiaus: DĖKOJAME DIEVUI UŽ LAIMINGĄ SUGRĮŽIMĄ IŠ SIBIRO TREMTIES 1948 05 22 – 1958 02.

 

 

 

 

 

Kryžių drožusio Juozo Vyšniausko patarti įamžino ir kitų kaimo tremtinių atminimą. Taip nugarinėje kryžiaus dalyje atsirado užrašas:

IŠ JEDŽIOTŲ 1948 – 1951 IŠVEŽĖ ČEPIO, BUTKAUS, JACKAUS, RAŠTIKIO, ILSKIO, ŠKIMELIO, SKUTULIENĖS, BUŠMOS, PAULAUSKIENĖS, NOREIKOS ŠEIMAS.

 

 

 

 

 


Šaltinis:

Juozas Vyšniauskas, Kraštotyros darbas „Jedžiotų kaimo kryžiai“, 2007 m

Panaudota literatūra:

Kanarskas J. Jedžiotai // Mūsų žodis.- 1993 01 16. Nr. 4; 01 20. Nr.5.

Vyšniauskas J. Knežė // Mūsų žodis - 1992 11 04. Nr. 86.

Lietuvos TSR Skuodo rajono gamtos, istorijos ir kultūros paminklų katalogas. II leidimas. – V., 1984.

Kraštotyros darbą „Jedžiotų kaimo kryžiai“ 2007 m. sumanė, organizavo, informaciją teikė ir materialiai rėmė Vaclovas Mitkus, gimęs 1942 m. Jedžiotų kaime, ten ir gyvenantis. Paveikslavo, tekstą suguldė, maketavo Juozas Vyšniauskas, gimęs 1944 m. Klauseikių kaime, gyvenantis Skuode. Įrišti keturi egzemplioriai: du V. Mitkui, vienas Skuodo muziejui, vienas J. Vyšniauskui.

Paieška