Spausdinti

Jedžiotų senovės gyvenvietė

1938 metų spaudoje apie senąją Jedžiotų gyvenvietę
1938 metų spaudoje apie senąją Jedžiotų gyvenvietę
1996 metais Skuodo rajone prieš tiesiant naftotiekį Būtingė – Mažeikiai, buvo atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai būsimo naftotiekio trasoj. Tyrinėjimai buvo atlikti fiksuojant žemės atodangas, apklausiant vietos gyventojus, patikrinant archyvuose bei ankstesnėje literatūroje surinktas žinias. Tokiu būdu užfiksuoti visi kultūrinę vertę turintys objektai: archeologijos vertybės, įskaitant ir sakralinius mitologijos objektus, istorijos bei gamtos vertybės.

Ekspedicijos metu aptikta nemažai iki šiol nežinotų arba pamirštų archeologijos objektų, tame tarpe ir Jedžiotų neįtvirtinta gyvenvietė, esanti šiandieniniame Jedžiotų kaime.

Lietuvos kultūros vertybių registre Jedžiotų, Klauseikių senovės gyvenvietė užregistruota 1992 m. spalio 29 dieną.

Unikalus objekto numeris: 3951. Statusas: valstybės saugojamas. Teritorijos plotas: 3,74 ha.

Sunkoka pasakyti, kodėl registre ši senovės gyvenvietė gavo dviejų kaimų pavadinimą.

Gintautas Zabiela, tyrinėjęs senąją Jedžiotų gyvenvietę, savo ataskaitoje rašo:

"Jedžiotų neįtvirtinta gyvenvietė, vadinama Papelkiu, yra 1,85 km į Š nuo Luobos upės dešiniojo kranto, 1,3 km į V nuo Klauseikių–Knežės kelio, laukuose šalia nedidelės pelkės. Tarp Klauseikių ir Jedžiotų kaimų archeologinėje literatūroje nurodomas kapinynas.

Pirmuosius radinius prieš Antrąjį pasaulinį karą čia ardamas rado Ernestas Karulis, g. 1910 m. Iš jo radinius perėmė Aleksandrijos mokytojas Tarvydas. Iš pastarojo 1935 m. į VDKM per Ylakių policijos nuovados viršininką pateko 7 žalvariniai papuošalai, būdingi X–XIII a. kapams (VDKM 775:1–7). Tai žalvariniai papuošalai: pasaginė segė daugiakampiais galais, 4 pasaginės segės atriestomis stilizuotomis gyvulinėmis galvutėmis, žiedas storėjančia priekine dalimi ir kalavijų makštų galo papuošimas – apkaustas.

1982 m. šią vietą tyrinėjo MMT (vad. B. Dakanis). 25x20 m dydžio plote ištirta 12 šurfų bendro 2,76 kv.m ploto, archeologinių radinių, kapų ar kultūrinio sluoksnio nerasta, padaryta išvada, kad čia buvo rastas daiktų lobis. Gyvenvietė užima apie 200x150 m dydžio plotą, pailgą PV–ŠR kryptimi. Jį maždaug per vidurį dalija krūmais apaugusi pelkė. Kultūrinis sluoksnis labai apardytas arimų, ypač Š dalyje. Suartoje dirvoje rasta tik smulkių molio tinko trupinių, paviršiuje pastebėta tamsesnių kultūrinio sluoksnio dėmių. Gyvenvietės Š dalyje aptikta viena gargažė, P – 3 spalvotojo metalo gargažės. Anksčiau buvo randama daugiau įvairių radinių. Jedžiotų neįtvirtintą gyvenvietę galima datuoti II tūkstantmečio pradžia."

O štai kaip rašo apie radinius E. Karolio žemėje 1938 metų spaudoje (tiesa, čia minimas jau Klauseikių kaimas, nebe Jedžiotų, tačiau sprendžiant pagal išsaugotus dokumentus, nekyla abejonių kad kalba eina apie tuos pačius radinius):

"Per 2 km į rytus nuo Apuolės piliakalnio, Klauseikių k., Karolio Ernesto žemėje, dviejose vietose yra senovės laikų sodybvietės, Vienoje vietoję apskritaus pavidalo, apie 16 m skersmenyj, o kitoje — pailgo keturkampiškio, buvę akmeniniai pamatai. Mūrijimui vartotas gerai išmintas raudonas molis, prie jo primaišant durpių ir žolių. Pastatai bus nudegę, nes pagal akmeninius pamatus yra storokas sluoksnis pelėnų i r labai perdegęs molis.
Prieš 50 metų šių pastatų vietoje buvęs senas miškas. Raunant mišką ir ariant žemę, buvusių pastatų pamatai buvo išardyt. Akmenis žmonės sunaudoję statybai, o smulkesnius ir daugiau perdegusius suvertę į kelias duobes. Tada buvę rasta akmens kirvukų ir senų žalvarinių padarų. Jų kai kada ir dabar dar randama. Keletas jų pasiųsta Vytauto D. Kultūros Muziejui."

Verta pridurti, kad Klauseikių ir Jedžiotų dvynių istorija prasideda keletas tūkstančių metų atgal: šalia senovės Jedžiotų gyvenvietės yra ir Klauseikių senovės gyvenvietė

Keletas dokumentų, susijusių su 1932 m. archeologiniais radiniais senovės Jedžiotų gyvenvietėj...

 

Šaltiniai:

  1. Gintautas Zabiela, Butingės naftos terminalo naftotiekio Butingė–Mažeikiai trasos vietos 1996 m. archeologinio žvalgymo ataskaita. Vilnius, 1996
  2. Laikraštis "Vakarai", 1938 m., Nr. 206
  3. Lietuvos kultųros vertybių registras

Paieška