Klauseikių kaimo mokyklos

Gana unikalus dalykas - Klauseikių kaime dar tebestovi visi keturi pastatai, kuriuose ilgiau ar trumpiau veikė kaimo mokykla. Įamžinti jų atminimą, 2011 m. Juozas Vyšniauskas išdrožė iir prie trijų pastatų sienų, šeimininkams sutikus, pritvirtino atminimo lentas.

RSS
Staselės Juočienės troboje 1974-76 m.
Atminimo lenta ant Staselės Juočienės trobos
Adžio Jonkaus troboje 1948-74 metais
Atminimo lenta ant Adžio Jonkaus trobos
Stanislavos Ruikienės troboje 1938-48 metais
Atminimo lenta ant Stanislavos Ruikienės trobos
Vacio ir Bronės Šiaulių sodyboje 1937 metais
 

 Comments

 
Powered by Phoca Gallery

Paieška